авторська_школа » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

03 гру 2019

Авторська школа

Авторська школа

Наказом МОН України № 79 від 19 січня 2017 року
Про проведення всеукраїнського
експерименту за темою «Теоретико-методологічні
засади моделювання розвитку авторських шкіл»
на базі загальноосвітніх навчальних закладів України»

АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ
«ШКОЛА МОДЕРН-ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ»

Основна педагогічна парадигма авторської школи
Створено та реалізовано модель школи модерн-технологій управління, яка забезпечила виконання основних завдань сучасної української школи щодо формування особистості, що є успішною на ринку праці, здатна навчатися впродовж життя, вміє критично мислити, ставити цілі та досягати їх, спілкува¬тися в багатокультурному середовищі та володіє іншими сучасними вміннями.
Дана модель передбачає застосування системи взаємозалежних управ¬лінських інструментів, що реалізуються через сукупність модерних технологій, які в свою чергу використовують низку спеціальних управлінських процедур. Упровадження модерн-технологій управління закладом освіти як необхідного прояву ефективного розвитку сприяло формуванню сучасної громадсько-дер¬жавної системи управління колегіуму, налагодженню партнерських стосунків, якісному наданню освітніх послуг.


19 чер 2020

Свідоцтво про авторське право

Свідоцтво про авторське право

Свідоцтво про авторське право

Свідоцтво про авторське право