Охорона праці і техніка безпеки » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

19 лют 2016

Навчання з цивільного захисту

Навчання з цивільного захистуЗ 01 лютого 2016 року розпочався навчальний рік в системі цивільного захисту населення.
Заняття з питань цивільного захисту будуть проводитись у складі груп за тематиками відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 28 «Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі»:
- з особовим складом невоєнізованих формувань цивільного захисту за 15-годинною програмою;
- з працівниками, які не ввійшли до складу невоєнізованих формувань – за 12-годинною програмою.
Навчальний рік із цивільного захисту та безпеки життєдіяльності завершиться проведенням 29 квітня 2016 року об’єктових навчань та тренувань, Днем цивільно захисту та Тижнем безпеки дитини (з 25 по 29 квітня 2016р.).

19 лют 2016

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІЯкщо пожежа виникла, необхідно:
негайно викликати пожежно-рятувальну службу по телефону 101. При цьому необхідно назвати адресу, кількість поверхів у будинку або висоту споруди, місце виникнення пожежі, обстановку, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- по можливості вжити заходи до евакуації людей;
- по можливості знеструмити місце події:
- зустріти пожежних, що поспішають на допомогу.


19 лют 2016

Пам’ятка першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів

Пам’ятка першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актівІнструкція №52
першочергових дій персоналу підприємств, установ та організацій у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних актів

1. Заходи попереджувального характеру:


• здійснити комплексне обстеження стану надійності охорони об'єкта, посилити пропускний режим по допуску на об'єкт автотранспорту, персоналу і відвідувачів, проводити ретельну перевірку ввезеного на об'єкт майна і внесеної ручної поклажі. Для цих цілей використовувати технічні засоби (металодетектори, газоаналізатори, дзеркала для огляду автомобілів та ін.);
• вжити додаткових заходів щодо інженерно-технічної оснащеності об'єкта, додатково встановити модернізовані системи сигналізації і відеоспостереження в зонах підвищеного ризику;
• оснастити телефони об'єкта, зазначені в офіційних довідниках, автоматичними визначниками номера і звукозаписною апаратурою;
• у випадку загострення криміногенної обстановки в регіоні ввести чергування співробітників підрозділів безпеки, підсилити контроль за роботою особового складу охорони, регулярно здійснювати перевірки несення служби в денний і нічний час;
• сформувати у кожній черговій зміні охорони (у разі наявності) групи негайного реагування. У ході щоденних інструктажів уточнювати бойовий розрахунок особистого складу, що заступає па чергування, звертати особливу увагу на доведення оперативної обстановки на об'єкті, а також на необхідність посилення пильності і підвищення відповідальності співробітників;
• силами співробітників підрозділів охорони і безпеки організувати проведення систематичних обходів і оглядів об'єкта і прилеглої до нього території з метою своєчасного виявлення підозрілих предметів і запобігання закладки вибухових пристроїв, а також установки сторонніх осіб, що виявляють підвищений інтерес до об'єкта;
• регулярно проводити перевірки підсобних приміщень і територій, не допускати перекриття шляхів евакуації людей і транспорту;
• ввести в практику систематичне проведення перевірок проходження сигналів оповіщення від чергової зміни охорони до посадових осіб об'єкта;
• організувати практичні тренування зі співробітниками охорони і персоналом по діях при виникненні надзвичайної ситуації терористичного характеру;
• провести інструктивні заняття з персоналом про порядок дій при прийомі телефонних повідомлень з погрозами терористичного характеру і правилах поводження з письмовими анонімними матеріалами;
• при укладанні договорів оренди приміщень об’єкта обов'язково включати умови, що дають право підрозділам безпеки здійснювати перевірку зданих в оренду приміщень;
• здійснювати заходи щодо більш ретельного підборові персоналу об'єкта, у тому числі допоміжного складу. Більш ретельно здійснювати перевірку і допуск на об'єкт фахівців сторонніх організацій.

16 лют 2015

Значення охорони праці

Значення охорони праці

Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року № 2694 – XII прийняла Закон «Про охорону праці» в новій редакції, який має велике соціально-економічне значення, оскільки стосується життєвих інтересів всіх працюючих, мільйонів громадян України. Нова редакція Закону приведена у відповідність до Конституції України та адаптована до вимог міжнародного і європейського законодавства. Адже тільки там, де роботодавці турбуються про виробничу безпеку, створюють сприятливі умови роботи, турбуються про охорону життя і здоров’я своїх співробітників, люди безпечно і належним чином можуть виконувати свої безпосередні обов’язки.

Соціальне значення охорони праці проявляється у зростанні якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів і підвищенні соціально-економічних показників об’єкта. Підвищення соціально-економічних показників об’єкта відбувається за рахунок покращення якості та продуктивності праці, збереження трудових ресурсів та їх складових компонентів.

Зростання якості та продуктивності праці відбувається за рахунок підвищення фонду робочого часу: 1) скорочення внутрішніх змінних простоїв шляхом зниження кількості або ліквідації мікротравм, обумовлених несприятливими умовами праці; 2) запобігання передчасному стомленню за рахунок оптимізації умов праці, режимів праці і відпочинку та інших заходів, які сприяють підвищенню ефективності використання робочого часу.

Збереження трудових ресурсів відбувається за рахунок покращення стану здоров’я і підвищення середньої тривалості життя в результаті покращення умов праці, що супроводжується високою трудовою активністю і підвищенням виробничого стажу. Знижується напруження в колективі, покращуються взаємовідносини між співробітниками. Підвищується професійний рівень за рахунок зростання кваліфікації і майстерності.

Економічне значення охорони праці визначається ефективністю заходів, що поліпшують умови праці та підвищують її безпеку, і оцінюється за результатами, які отримують при зміні соціальних показників. Запровадження в Україні принципів ринкової економіки потребує отримання прибутків від будь-якої діяльності. Зменшення коштів на витрати від травматизму та професійних захворювань у підрозділах МВС є суттєвим резервом у заощадженні державних коштів. На сьогодні кошти, призначенні для поліпшення умов праці та підвищення її безпеки. не скуповують себе. У зв'язку з цим держава витрачає значні кошти на пільги, компенсації та відшкодування наслідків несприятливих умов праці. Основні кошти на охорону праці складають витрати на загальне поліпшення умов праці, попередження нещасних випадків і професійних захворювань та на запобігання загальних захворювань.

Так, наприклад, підвищення температури повітря на 1°С вище норми комфортних умов супроводжується збільшенням витрат робочого часу у середньому на 4,1 робочих дня в розрахунку на 100 працюючих, а перевищення рівня шуму на робочих місцях на 10-20 дБ підвищує загрозу часткової втрати працездатності в середньому на 2,7 робочих дня на 100 працюючих. При комплексній дії на людину кількох шкідливих факторів втрати робочого часу можуть сягати 20-40% від загального робочого часу за рахунок зниження працездатності. Відомо, що 25-30% загальних захворювань людей пов'язані з несприятливими умовами праці.

З метою економії витрат на пільги та компенсації необхідно чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, правил техніки безпеки та інших вимог з охорони праці на робочих місцях. Збільшення фонду робочого часу досягається за рахунок скорочення витрат часу внаслідок виробничого травматизму або неявки на роботу. Усе це дозволяє говорити про необхідність наукового управління охороною праці.

У цілому соціально-економічне значення охорони праці полягає у:

– реалізації конституційного права громадян на охорону власного життя і здоров'я в процесі трудової діяльності;

– регулюванні за участю відповідних державних органів відносин між власником підприємства, установи і організації та працівником з питань безпеки, гігієни праці й виробничого середовища;

– встановленні єдиного порядку організації охорони праці в Україні;

– наданні права працівникові відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, або навколишнього середовища;

– зберіганні середнього заробітку за період простою не з вини працівника;

– переведенні працівника за його згодою на легшу роботу відповідно до медичного висновку і стану здоров'я;

– обов'язковому соціальному страхуванні власником усіх працівників від нещасних випадків і професійних захворювань;

– виплаті сум на надання одноразової допомоги, що належать потерпілому працівникові за період його тимчасової непрацездатності;

– наданні працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкі­дливі умови праці;

– забезпеченні працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами;

– відшкодуванні власником моральної шкоди, заподіяної працівникові;

– забезпеченні комплексного розв'язання завдань охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

Охорона праці як галузь регламентує основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі – власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та шкідливі умови праці, є Конституція України, де проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно вибирають або на яку погоджуються.

 


13 лют 2015

Матеріали з техніки безпеки та охорони праці

zrazki-dokumentv.rar [160.73 Kb] (cкачувань: 120)

zrazki-nakazv.rar [16.39 Kb] (cкачувань: 76)

navchannya-nstruktazh-z-op-bzhd.rar [18.73 Kb] (cкачувань: 106)

pamyatki-cz.rar [285.9 Kb] (cкачувань: 88)

pb-noviy-rk.rar [10.96 Kb] (cкачувань: 55)

povodzhennya-na-lodu.rar [4.54 Kb] (cкачувань: 51)

polozhennya-pro-gromadskogo-nspektora.rar [5.83 Kb] (cкачувань: 51)

polozhennya-pro-poryadok-rozslduvannya-neschasnih-vipadkv.rar [14.19 Kb] (cкачувань: 49)

poryadok-provedennya-medichnogo-oglyadu-pracvnikv.rar [33.08 Kb] (cкачувань: 63)


18 чер 2013

Перелік документів з охорони праці, які мають бути в навчальному закладі

1.ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
2.ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ:
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З ПРАЦІВНИКАМИ;
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ З ПРАЦІВНИКАМИ;
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З УЧНЯМИ ТА ВИХОВАНЦЯМИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАУРОЧНИХ ЗАХОДІВ;
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З УЧНЯМИ ТА ВИХОВАНЦЯМИ В НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ ТА ПРИМІЩЕННЯХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ (БІОЛОГІЇ, ХІМІЇ, ФІЗИКИ, ІНФОРМАТИКИ, ОЗВ, НАВЧАЛЬНИХ МАЙСТЕРНЯХ, СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ ТА МАЙДАНЧИКУ);
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ З ПРАЦІВНИКАМИ;
• ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З УЧНЯМИ ТА ВИХОВАНЦЯМИ;
• ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ТА ВИДАЧІ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ;
• ЖУРНАЛ АДМІНІСТРАТИВНО – ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ;
• АКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА ФОРМОЮ Н – 1, Н – 5;
• АКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З УЧНЯМИ ТА ВИХОВАНЦЯМИ ЗА ФОРМОЮ Н – Н;
• МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ;
3.НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
4.НАКАЗ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА КАЛЕНДАРНИЙ РІК.
5.КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР З РОЗДІЛОМ «ОХОРОНА ПРАЦІ».
6.АКТ ГОТОВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
7.АКТ ЗАМІРУ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ СПОЖИВАЧІВ.
8.ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.
9.ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ.
10.САНІТАРНО – ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
11.МАТЕРІАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТРАВМАТИЗМУ, НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ.