Джерело » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
24 вер 2013

Вшанування пам'яті ветеранів педагогічної праці

24 вересня 2013 року члени Володимирецької районної громадської організації "Джерело" вшанували пам'ять ветеранів педагогічної праці та здійснили благоустрій місць їх поховання.

12 лис 2010

Про організацію

Володимирецька районна дитяча громадська організація
“Джерело” була заснована 23 лютого 2009 року.

Засновники організації:
Переходько Світлана Володимирівна
Слотницький Володимир Прокопович
Березок Галина Володимирівна
Дитяча громадська організація “Джерело” – це багаторівнева неполітична організація, яка є добровільним, неполітичним, дитячим, громадським об’єднанням, відкритим для всіх дітей-інвалідів, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, які проживають на території, що відноситься до ІІІ та ІV зон радіологічного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та відноситься до 30-ти кілометрової зони сусідства з РАЕС та дітей віком від 6 до 18 років, які проживають, навчаються на території Рівненської області, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, територіального обмеження, майнового стану, стану здоров’я та народження людини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

Завдання Організації:
1. Формування у членів Організації вмінь, навичок, лідерської поведінки;
2. Сприяти розвитку дитячого руху Володимирецького району;
3. Громадянсько-правове виховання підростаючого покоління;
4.Захист прав, законних інтересів членів Організації;
5. Сприяння реалізації культурних, спортивних, освітніх програм;
6. Об’єднання зусиль школи, сім’ї, громадськості по формуванню та розвитку соціальної компетентності учнів та організації змістовного дозвілля для дітей з різним рівнем можливостей;
7. Створення умов для навчання, соціальної адаптації, індивідуальної допомоги дітям, сиротам, інвалідам, напівсиротам;
8. Залучення організацій, об’єднань, спільнот будь-якої організаційно-правової форми та відомчої належності інших міст, держави вцілому, зарубіжжя, які бажають брати участь у практичному вирішенні учбових, виховних, соціальних проблем дітей з різним рівнем можливостей;
9. Сприяння громадським, державним організаціям при реалізації програм по вирішенню проблем дітей;
10. Створення різновікових груп по напрямках інтересів, видів діяльності дітей, підбір та підготовка лідерів організації – формування навиків роботи у групах, де є люди з обмеженими можливостями.

Про організацію


10 лис 2010

Статут Володимирецької районної дитячої громадської організації “Джерело”

1. Загальні положення
1.1. Молодіжна багаторівнева неполітична громадська організація «Джерело» (надалі по тексту “Організація”) є добровільним, неполітичним, дитячим, громадським об’єднанням, відкритим для всіх дітей-інвалідів, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, які проживають на території, що відноситься до ІІІ та ІV зон радіологічного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та відноситься до 30-ти кілометрової зони сусідства з РАЕС та дітей віком від 6 до 18 років, які проживають, навчаються на території Рівненської області, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, територіального обмеження, майнового стану, стану здоров’я та народження людини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.
1.2. В своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, а також іншими відповідними положеннями, законодавчими актами, які стосуються створення і діяльності громадських об’єднань, цим Статутом.
1.3. Організація утворена і діє з місцевим статусом, оскільки її діяльність поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а саме Володимирецького району.
1.4. Офіційна назва Організації: Володимирецька районна дитяча громадська організація “Джерело”.
1.5. Скорочена назва: ДО “Джерело”
1.6. Легалізація (офіційне визнання) Організації є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації в органах юстиції.
1.7. Організація, легалізована у встановленому законом порядку, має виключне право на використання своєї назви. Використання назви Організації фізичними та юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей, не пов’язаних з діяльністю Організації, забороняється.
1.8. Організація є некомерційною недержавною організацією й не має за мету – отримання прибутку.
1.9. Юридична адреса Організації: 34300 смт.Володимирець Рівненської області вул. Миру, 4.
1.10. Статут набирає чинності з моменту його прийняття загальними зборами.
2. Мета та завдання Організації
2.1. Організація створюється як громадська неприбуткова організація на основі єдності інтересів її членів.
2.2. Організація є об’єднанням громадян для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації.
10 лис 2010

Свідоцтво

Свідоцтво