Батьківські збори » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"
01 гру 2010

Батьківські збори

Як зробити їх цікавими і продуктивними? Вони можуть виявитися особливо корисними починаючому класному керівникові.
1. Для проведення батьківських зборів виберіть найбільш сприятливий день і час, постарайтеся, щоб на цей час ні у вас, ні в батьків ваших учнів не було заплановано ніяких важливих справ, цікавих телепередач і т.п.
2. Визначите одну найбільш важливу проблему, що стосується учнів вашого класу, і на її обговоренні побудуйте розмову з батьками.
3. Особливу увагу зверніть на розміщення батьків у класі. Наприклад, можна розставити столи й стільці по колу, щоб всі учасники батьківських зборів добре бачили й чули один одного.
4. Підготуйте візитки з іменами батьків, особливо в тому випадку, якщо вони ще недостатньо добре знають один одного.
5. Разом з батьками придумайте правила для учасників зборів. Наприклад: знімати верхній одяг обов'язково; не допускається мовчання під час обговорення проблеми; відкидаючи пропозицію (думку), необхідно вносити зустрічну; називати один одного по імені та по батькові або тільки по імені й т.д.
6. Бережіть час людей, запрошених на збори. Із цією метою встановіть регламент і суворо стежте за його дотриманням.
7. У ході зборів використовуйте ігри й групові форми організації взаємодії батьків.
8. Зробіть спілкування на зборах невимушеним і відвертим - може допомогти чашка чаю.
9. Під час обговорення проблемних питань опирайтеся на життєвий і педагогічний досвід найбільш авторитетних батьків, на думку членів батьківського комітету й ради школи.
10. Прагніть до того, щоб на зборах були прийняті конкретні рішення.
Правила поведінки класного керівника на батьківських зборах
1. Педагогові необхідно зняти власну напругу й тривогу перед зустріччю з батьками.
2. За допомогою мови, інтонації, жестів й інших засобів дайте батькам відчути вашу повагу й увагу до них.
3. Постарайтеся зрозуміти батьків; правильно визначити проблеми, що хвилюють їх найбільш. Переконайте їх у тому, що в школи й родини одні проблеми, одні завдання, одні діти.
4. Розмовляти з батьками треба спокійно й доброзичливо. Важливо, щоб батьки всіх учнів - і благополучних, і дітей групи ризику - пішли зі зборів з вірою у свою дитину.
5. Результатом вашої спільної роботи на батьківських зборах повинна стати впевненість батьків у тому, що у вихованні дітей вони завжди можуть розраховувати на Вашу підтримку й допомогу інших учителів школи


Про роботу з батьками
• Поважайте роль батьків.
• Заохочуйте участь.
• Застосовуйте різні види, форми та стратегії для залучення батьків — будьте творчими та гнучкими.
• Порозмовляйте з батьками про взаємні очікування.
Будьте терплячими.
Зосередьте увагу на сильних сторонах сім'ї й дитини та давайте пози¬тивні відгуки. Підтримуйте контакти. Виражайте своє задоволення. Намагайтеся залучити цілу сім'ю. Організовуйте збори так, щоби батьки могли їх відвідати. Дотримуйтесь конфіденційності. Учіть співпрацювати.
Організовуйте співпрацю батьків з батьками. Проводьте спільні культурні заходи.
Отже, успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.
Такий підхід до забезпечення наступності гарантує: на етапі початкової освіти — збереження цінності цього вікового періоду, пізнавально-особистісний розвиток дитини, її готовність до взаємодії з навколишнім середовищем; розвиток провідної діяльності як фундаментального новоутворення молодшого шкільного віку; спрямованість освітньо-виховної роботи на ті вимоги, які будуть пред'явлені в основній школі; на етапі базової середньої освіти — спирання на наявний рівень навчальних досягнень молодшого шкільного віку, їх активне використання в навчально-виховному процесі; індивідуальну роботу в разі інтенсивного розвитку, спеціальну допомогу в корекції несформованих на попередньому етапі якостей, розвиток провідного виду діяльності як фундаментального новоутворення середнього шкільного віку та перспективний розвиток якісно нових видів діяльності й форм взаємодії з навколишнім середовищем, нових рис особистості школяра.
Розробки батьківських зборів
________________________________________
Орієнтовні розробки батьківських зборів. 7-11 клас
7-й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. СТАТЕВІ РОЗХОДЖЕННЯ ТА ДОЗРІВАННЯ

Задачі зборів:

1. Показати батькам значення участі батьків у статевому вихованні дітей.

2. Звернути увагу на проблеми, пов'язані зі статевим дозріванням підлітків.

Питання для обговорення:

Роль родини в період статевого дозрівання дитини.
Фізіологія підлітка.
Шляхи рішення проблем, пов'язаних зі статевим дозріванням учнів у класі (педагогічні ситуації для батьків).

ДРУГІ ЗБОРИ. РОЛЬ РОДИНИ В РОЗВИТКУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНЯ

Форма проведення: обмін думками з теми зборів.

Задачі зборів:

1. Показати батькам значення родини, сімейних взаємин і вихованні дітей.

2. Обговорити з батьками проблему впливу працездатності на успіхи в навчанні.

Питання для обговорення:

Роль родини в розвитку працездатності учнів (виступ класного керівника).
Значення мотивації в розвитку працездатності учнів.
Досвід родин (трудові традиції родини, значущість доручень і т. д.).
План проведення зборів

I. Повідомлення результатів анкетування учнів із теми зборів.

Анкетування проводиться до зборів, його результати оперативно аналізуються класним керівником.

II. Виступ класного керівника.

III. Виступи батьків, обмін досвідом.

ТРЕТІ ЗБОРИ. ВОЛЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ

Задачі зборів:

1. Обговорити з батьками проблему виховання волі в дітей.

2. Сприяти формуванню в батьків бажання допомогти дітям у самовихованні вольових якостей.

Питання для обговорення:

Роль вольових якостей особистості в подоланні інстинктів.
Значення родини в подоланні дитиною негативних рис характеру.
Думка учнів про себе та свої вольові якості.
План проведення зборів

I. Анкетування учнів з оцінки особистих вольових якостей (проводиться заздалегідь або в ході зборів).

II. Виступ класного керівника з проблеми зборів.

III. Обговорення думок учнів, батьків.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.

8-й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. РОЛЬ РОДИНИ В РОЗВИТКУ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКА

Задача зборів: показати батькам значення суспільного виховання, юридичної грамотності в учнів.

Питання для обговорення:

Закон і відповідальність.
Вплив родини на формування високоморальних якостей підлітка.
План проведення зборів

I. Виступ представника правоохоронних органів.

II. Повідомлення класного керівника за результатами аналізу розвитку моральних якостей колективу класу за кілька років і визначення задач на майбутнє.

III. Розбір ситуацій.

IV. Анкетування дітей і батьків з теми зборів, результати яких класний керівник використовує для поглибленої виховної роботи.

V. Обговорення, обмін досвідом.

ДРУГІ ЗБОРИ. ЗДІБНОСТІ ТА РОЛЬ РОДИНИ В ЇХ РОЗВИТКУ

Форма проведення: «круглий стіл» за участю адміністрації школи.

Питання для обговорення:

Аналіз уроків за участю адміністрації, керівників гуртків, робота яких стимулює заняття.
Сімейний досвід, накопичений батьками учнів класу з тематики зборів.
Виставка «Світ наших здібностей».
ТРЕТІ ЗБОРИ. ПСИХОЛОГІЧНІ Й ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКА

Питання для обговорення:

Психологічні й вікові особливості підлітка.
Процес дорослішання дітей.
План проведення зборів

I. Виступ психолога з проблеми.

II. Виступ класного керівника за результатами спостережень за віковими особливостями та психологічними змінами учнів класу.

III. Відповіді фахівців на запитання батьків.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.

9-й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. ДОПОМОГА РОДИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ

Питання для обговорення:

Навчальні заклади, в які може поступити учень після 9-го класу (інформація класного керівника).
Професійні інтереси дев'ятикласників і ставлення до них батьків (повідомлення класним керівником результатів аналізу).
Роль родини у правильній профорієнтації дитини (рекомендації психолога).

ДРУГІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ

Питання для обговорення:

Ставлення учнів 9-х класів до навчання (виступи учителів-предметників за результатами аналізу).
Об'єктивні оцінки якості освіти (на основі аналізу контрольних робіт, диктантів тощо).
Причини неуспішності учнів (співбесіда адміністрації школи з невстигаючими учнями).

ТРЕТІ ЗБОРИ. ВАЖКА ДИТИНА. ЯКА ВОНА?

Питання для обговорення:

Яку дитину вважають важкою?
Причини зміни поведінки підлітка.
Вплив на підлітка різних соціальних груп (батьків, учителів, однокласників, друзів, вуличних угруповань і т. д.) - негативний і позитивний.
Заходи профілактики правопорушень серед підлітків і негативного впливу двірських і вуличних угруповань, соціально небезпечних батьків, заходи попередження агресивної, конфліктної поведінки підлітків.
План проведення зборів

I. Виступ класного керівника з теми зборів.

II. Виступ представника інспекції зі справ неповнолітніх.

III. Співбесіда та консультації відповідних фахівців з батьками.

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ІСПИТІВ

Питання для обговорення:

Значення родини у відповідальні моменти життя.
Готовність учнів класу до здачі іспитів.
10-й клас

ПЕРШІ ЗБОРИ. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ ШКОЛЯРА

Питання для обговорення:

Які підготовчі, очні та заочні курси, факультативні заняття, елективні курси функціонують у школі, у мікросоціумі?
Що із цих видів можна конкретно рекомендувати тому чи іншому учню?
Чи сходяться думки самих учнів про вибір професії, думки психологів (після проведення тестів з визначення профорієнтації та схильностей учнів) з думками батьків у тому, до якої професійної діяльності вони готують своїх дітей?
План проведення зборів

I. Виступ класного керівника з теми зборів.

II. Виступ психолога за результатами визначення профпридатності учнів.

III. Думки учнів про вибір професії (за даними класного керівника та батьків). Аналіз творів «Професія, в якій я себе бачу, - це...».

ДРУГІ ЗБОРИ. РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЯРА

Питання для обговорення:

Яким повинен бути оптимальний обсяг домашніх завдань у 10-му класі?
Скільки часу необхідно десятикласникам для повноцінного виконання домашніх завдань і позитивної підготовки з усіх навчальних предметів, а також із профільних дисциплін?
Яке місце й у якому обсязі займає додаткова література при самостійній підготовці десятикласників? (Загальні й індивідуальні рекомендації учителів-предметників.)
Які побажання по відношенню до організації харчування, його якості висловлюють батьки і яка можливість їх реалізації? (Запитання медичним працівникам школи, організаторам загальношкільного харчування, представникам санітарно-епідеміологічного нагляду.)
Які фізіологічні можливості підлітків у підтримці працездатності й забезпеченні хорошого рівня навчальної діяльності протягом навчального дня, навчального тижня, чверті, навчального року? (Спостереження батьків, педагогів; характеристика й порівняння з нормативними параметрами шкільним лікарем і т. д.).
План проведення зборів

I. Виступ класного керівника з проблеми домашнього завдання.

II. Виступ педагогів-предметників з питання додаткової літератури, рекомендації батькам.

III. Повідомлення класного керівника, медичного працівника та психолога за результатами аналізу працездатності старшокласників.

IV. Рекомендації фахівців для батьків про значення харчування в юнацькому віці.

Треті збори. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, САМООЦІНКА ТА САМОКОНТРОЛЬ.

Форма проведення: дискусія.

Питання для обговорення:

Що значить «бути відповідальною людиною»?
Чи впливає відповідальність на формування самоконтролю та самооцінки?
Як сформувати в собі відповідальність? (Аналіз результатів попереднього «мозкового штурму» учнів класу.)

Четверті збори. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.

11-й клас

Перші збори. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В 11-МУ КЛАСІ

Питання для обговорення:

Інформація про вузи (факультети, спеціальності), з якими колегіум уклав угоди про співпрацю. Довузівська підготовка: розклад підготовчих курсів.

ДРУГІ ЗБОРИ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ

Питання для обговорення:

Дні відкритих дверей для батьків у класах з основних предметів.
Підсумки навчання учнів за перше півріччя.
План проведення зборів

I. Виступ класного керівника.

II. Співбесіда з батьками з теми зборів.

ТРЕТІ ЗБОРИ. ЗНАЧЕННЯ ВИБОРУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Форма проведення: «круглий стіл» (дискусія).

Питання для обговорення:

Діти та батьки - професійний вибір: «за» і «проти» (виступ класного керівника, учителів-предметників, батьків, учнів).

ЧЕТВЕРТІ ЗБОРИ. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Проводяться традиційно.скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Додати коментар

І'мя:*
E-Mail:*
Коментар:
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
оновити, якщо не видно коду