Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"
03 кві 2015

Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок

Районна рада Профспілки надсилає для використання в практичній роботі «Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок» і рекомендує ввести такий розділ до колективних договорів в березні-квітні 2015 року.

 

Голова ради              В.В.Друзь

 

Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок.

Відповідно до ЗАКОНУ України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюється на всіх  працівників організацій незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Така норма ґрунтується на основі статті 36 Конституції України, якою встановлено, що ніхто не може бути примушений  до  вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність  до громадських організацій.

Рекомендація МОП №91 щодо колективних переговорів передбачає, що положення колективного договору мають поширюватись на всіх працівників даної категорії, які працюють на охоплених договором підприємствах, якщо в ньому не передбачене інше.

Безумовно, при діючому в даний час законодавстві, режими роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, умови і охорона праці, нормування і оплата праці мають  бути єдині для всіх працівників незалежно від членства у профспілках. В іншому \випадку це може розглядатися як дискримінація у сфері праці.

Разом з тим у колективному договорі можуть встановлюватися пільги, переваги та гарантії для окремих категорій працівників чи за окремі досягнення у праці, в тому числі і для членів профспілки, профспілкових активістів. Це перед усім пов’язано з тим, що укладення колективного договору стало можливим за рахунок наполегливої роботи первинної профспілкової організації профспілки, та сплати профспілкових внесків кожним членом профспілки для забезпечення її діяльності.

У зв’язку з зазначеним вище пропонується орієнтовний перелік норм, які можна включити до колективного договору:

 I. Профком (профорганізатор) зобов’язується забезпечити працівникам-членам профспілки:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення

юридичний захист у разі невиплати заробітної плати;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч.7 ст. 21, п. 3,8,12 ч.1 ст. 38

отримання безоплатних консультацій фахівців вищих профспілкових органів з питань оплати праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та інших;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 19, ч.7 ст. 21

представництво та захист прав в судах з питань соціально-трудових відносин;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч. 4 ст. 19, п.1 ч.1 ст. 38

захист прав у комісії з трудових спорів в організації;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»,  п.8 ч.1 ст. 38

безоплатні консультації технічних інспекторів праці центральних профспілкових органів з питань прав працівників на безпечні і здорові умови праці, попередження нещасних випадків на виробництві, проведення атестації робочих місць, здійснення заходів щодо  усунення шкідливих факторів виробництва, забезпечення роботодавцем доплат та інших додаткових пільг за роботу в шкідливих, важких і небезпечних умовах:

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»,  п.12 ч.1 ст. 38, ч.7 ст. 21

 

Закон України «Про охорону праці», ст.7

отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Податковий Кодекс України,

пп. 165.1.47, п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.5 п.4.3 ст. 4 

забезпечення путівками на відпочинок , оздоровлення та лікування на території України працівників-членів профспілок та/або їх дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою, розмір якої встановлює профорган;

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.35  п. 165.1 ст. 165

 

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»,  пп. 4.3.24 п.4.3 ст. 4 

повне або часткове відшкодування витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена профспілки, його рідних та близьких;

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.21 п.4.3 ст. 4

отримання цільової благодійної допомоги на лікування та придбання ліків:

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 9.7.4 п.9.7 ст. 9

отримання грошових виплат, подарунків з нагоди свят (у т.ч. професійних) або днів народження (ювілеїв);

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.39. 165.1 ст. 165

 

безоплатне отримання новорічних дитячих подарунків та квитків на новорічні вистави за рахунок коштів  профспілкового бюджету;

Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних  свят для дітей на придбання дитячих святкових подарунків», ст. 1,2,3.

консультації довіреного лікаря профспілок з питань охорони здоров’я, проведення періодичних профілактичних медичних оглядів, поліпшення умов праці, а також професійних захворювань;

 

користування послугами профспілкових закладів освіти, культури, оздоровлення та фізкультурно-спортивного споямування у встановленому порядку: 

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»

публікації точки зору члена профспілки, профспілкового активіста з питань трудового життя в профспілкових засобах масової інформації;

 

сприяння захисту прав працівників-членів профспілок, як споживачів товарів, робіт і послуг через органи Держспоживінспекції України;

 

ініціювання вирішення спіоних питань у цій сфері вищими органами законодавчої і виконавчої влади України.

В рамках укладеного Меморандуму про співробітництво між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Федерацією професійних спілок України.

 

II. Профспілковий комітет надає допомогу виключно членам профспілки з наступних питань:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

захист від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення за ініціативою роботодавця, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення , врахування переваг працівника та його досягнень у роботі, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 22, 39

 

Кодекс законів про працю України, ст. 42, 431,492

порушення питань в інтересах члена профспілки, які потребують  вирішення місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування (місцевими радами) та їх виконавчими органами і затребування необхідної інформації щодо їх вирішення;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч.1 ст. 19, ст. 28

 

організація незалежної експертизи умов праці на робочому місці, встановлення обсягу необхідних пільг і компенсацій за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»

перевірка правильності оформлення пенсійних документів роботодавцем, консультативна допомога профспілкових фахівців у розрахунку розміну призначеної пенсії;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 38

Кодекс законів про працю України, ст. 247

отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету:

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.58 п.4.3 ст. 4

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок безоплатно або зі знижкою працівників-членів профспілок, їхніх дітей за рахунок кошів профспілкового бюджету;

 

громадська підтримка у разі балотування на виборах до місцевих рад;

 

надання безкоштовної правової допомоги (консультацій, складання позовних заяв, апеляцій, представництво в судах) та захист члена профспілки;

Постанова Президії ФПУ «Про соціальну картку члена профспілки членської організації» від 11.02.2009р. №А-31-18

пільги в одержанні послуг санаторно-курортного лікування;

користування касою взаємодопомоги;

придбання товарів і отримання послуг зі знижкою;

користування іпотечним кредитуванням;

підтримка при працевлаштуванні;

можливість контролю за накопиченням власних відрахувань та звіту щодо зобов’язань перед застрахованою особою;

безкоштовне відкриття пенсійного рахунку в одному з недержавних пенсійних фондів, засновниками яких є профспілки, що входять до складу ФПУ;

фінансова допомога при настанні страхового випадку та потребі в медичному лікуванні;

контроль за своєчасними діями роботодавця щодо виконання обов’язків по оплаті праці, наданню соціальних гарантій та пільг;

фінансове забезпечення при отриманні кредиту;

оперативне отримання субстанції потрібної крові у разі настання нещасного випадку члена профспілки або його родини;

клопотання перед роботодавцем або його уповноваженим представником щодо підвищення кваліфікаційного розряду члену профспілки при умові виконання норм виробітку;

клопотання щодо вступу до профспілкових вищих навчальних закладів члена профспілки або його дитини на пільгових умовах;

допомога у поліпшенні житлово-побутових умов через молодіжно-житлове кредитування на будівництво житла

 

III. В інтересах працівника-члена профспілки в першочерговому порядку проводиться:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

перевірка правильності розрахунку і нарахування заробітної плати

 

перевірка умов праці, надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, внесення подань роботодавцеві щодо усунення виявлених порушень:

Закон України «Про охорону праці», ст. 41 п.38

Участь технічного інспектора праці профспілок у розслідуванні нещасного випадку з членом профспілки, встановлення його зв’язку з виробництвом, розмірів компенсації;

Закон України «Про професійні спі-лки, їх права і гарантії діяльності»

Закон України «Про охорону праці», ст. 41

Порядок проведення розслідування нещасних випадків №1232 від 30.11.11р.

контроль  за виконанням роботодавцем медичних пропозицій Заключного акту медогляду щодо переведення працівника на легшу роботу за станом здоров’я.

Положення про медогляд окремих категорій, наказ МОЗ України від 21.05.07р. №246

 

  IV .Адміністрація закладу надає виключно членам профспілки

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

вільний від роботи час, відпустку із збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків;

додаткові пільги і компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці

Закон України «Про відпустки» ст. 151

Закон України «Про колективні договори і угоди» ч.7 ст. 41

 

Закон України «Про охорону праці», ст.7

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Додати коментар

І'мя:*
E-Mail:*
Коментар:
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
оновити, якщо не видно коду