Положення про шкільний уряд Володимирецького районного колегіуму » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
13 лют 2015

Положення про шкільний уряд Володимирецького районного колегіуму

Учнівське самоврядування — це спосіб організації життя учнівського колективу, залучення учнів до планування, організації контролю та підведення підсумків їх навчальної, трудової, суспільно-громадської діяльності.

Реальність дій учнівського самоврядування повинна забезпечуватись певними умовами та принципами:

 • чітке визначення реальних прав та обов'язків кожного;
 • діяльність не від нагоди до нагоди, а щоденно і щохвилинно як постійний фактор життя закладу, класу;
 • надання гласності в роботі органів учнівського самоврядування;
 • поєднання самостійності учнівського самоврядування з вимогливістю до нього з боку педагогів, адміністрації колегіуму та відповідальністю за справи, які входять у сферу його компетентності;
 • повага всіх - і учнів, і вчителів  до вимог і рішень учнівського самоврядування;
 • довіра до учнівського самоврядування, залучення його органів до серйозних відповідальних справ, недопустимість перетворення самоврядування в пусту гру.

Мета, завдання, основні принципи

та положення діяльності шкільного уряду

 1. 1.       Основною метою діяльності уряду є:
 • розвиток співробітництва та розширення дружніх стосунків серед дітей;
 • виховання у дітей віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився, до України;
 • вивчення минулого свого народу;
 • збереження природи рідного краю;
 • утвердження та примноження традицій українського народу;
 • прищеплення любові до праці;
 • залучення до різних видів мистецтва та культури;
 • розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості;
 • надання необхідної інформації, технічної та іншої допомоги членам об'єднання.
 1. 2.       Для досягнення мети уряд вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:
 • організація і проведення культурно-освітніх, спортивних та інших масових заходів;
 • участь у заходах по охороні навколишнього середовища;
 • утвердження та примноження традицій свого народу.
 1. 3.       Функції:
 • забезпечення порядку в колегіумі, організація чергувань по колегіуму, в классах;
 • організація дозвілля на перервах;
 • проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
 • організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • організація роботи по збереженню шкільного майна, води, електроенергії, підручників;
 • організація роботи по благоустрою території колегіуму;
 • керівництво роботою гуртків у колегіумі;
 • підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань;
 • контроль за відвідуванням учнями колегіуму;
 • участь у розробці плану роботи  на новий навчальний рік.
 1. 4.       Права, обов'язки та повноваження
 • показувати приклад у навчанні і поведінці;
 • виконувати всі доручення адміністрації та вчителів колегіуму;
 • проводити рейди-перевірки, огляди, готувати лінійки;
 • брати активну участь у підготовці та проведенні вечорів відпочинку;
 • контролювати дисципліну та порядок в закладі;
 • збиратися на свої засідання та виносити власні рішення в межах своїх повноважень;
 • вільно висловлювати власні думки;
 • прийняття рішень з найважливіших питань;
 • внесення пропозицій з питань навчання та дозвілля;
 • піклування про молодших школярів, піклування про ветеранів, одиноких, матеріальна допомога дітям, участь у благоустрої території колегіуму;
 • контроль за відвідуванням уроків, за порядком під час чергування по колегіумі;
 • уряд може звернутися із запитаннями до педради. Педагогічна рада зобов'язана повідомити про результати огляду запиту.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
 • створення різноманітних учнівських гуртків,  товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

Учнівське самоврядування повинно мати двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільним, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив – здійснювати консультативне педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

Шкільний уряд Володимирецького районного колегіуму

1. Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності.

2. Контролює створення конкретних умов для навчання та дозвілля учнів.

3. Організовує пошукову роботу.

4. Контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів.

5. Ухвалює рішення з питань життя колегіуму у межах своєї компетентності.

6.Вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань виховання та навчання.

7.Організовує і контролює чергування в школі.

8.Веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі.

9.Здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя.

10. Організовує роботу служб, учнівських об’єднань та ін.

 

Основні напрямки діяльності

органів шкільного самоврядування

Володимирецького районного колегіуму

 

Розпорядницька служба:

1. Звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та Шкільного уряду.

2. Є безпосереднім зв’язковим між Шкільним урядом, колективами класів та класними керівниками (доводить до їх відома плани, завдання та рішення Шкільного уряду).

3. Координує роботу класів, доводить до класів завдання роботи ШУ.

Служба навчання:

1. Організовує забезпечення взаємодопомоги в навчанні, консультаційну допомогу.

2. Організовує та забезпечує профілактичну роботу із збереження шкільного майна.

3. Координує участь у предметних тижнях, олімпіадах.

4. Організовує проведення шкільних олімпіад та допомагає у підготовці до позашкільних олімпіад, МАН;

5. Організовує виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін.

6. Здійснює контроль за успішністю учнів та організовує допомогу учням, які не встигають.

7. Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальному процесі

8. Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання.

Служба дисципліни і порядку:

1.Слідкує за дисципліною.

2. Організовує та контролює чергування по колегіумі.

3. Контролює дотримання учнями Статуту .

4. Слідкує за дотриманням прав та обов’язків школяра.

5. Дбає про збереження шкільного майна.

6. Проводить правове виховання учнів.

7. Здійснює контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог у школі та по за її межами.

8. Проводить профілактичну роз’яснювальну роботу, організовує чергування у колегіумі та на культурних заходах.

9. Забезпечує культуру поведінки та взаємин в класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій.

Служба цікавих справ:

1. Організовує та проводить культурні, розвиваючі і творчі масові заходи.

2. Організовує проведення літературних вечорів, конкурсів, свят, дискотек тощо…

3. Сприяє культурному та естетичному розвитку учнів.

4. Виявляє та розвиває в учнів творчі здібності.

5. Сприяє відродженню національної культури українського народу.

 1. Організовує вечори відпочинку, загальношкільні свята, дискотеки, роботу клубу КВК, конкурси, виставки.
 2. Інформує учнів щодо життя колегіуму.
 3. Розвиває творчі здібності і задатки кожного учня.
 4. Активізує діяльність класів.
 5. Сприяє оформленню шкільного літопису.

Служба спорту та охорони здоров’я:

1. Проводить моніторинг здоров’я.

2. Слідкує за здоров’ям учнів.

3. Займається профілактикою захворювань.

4. Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову та антинаркотичну програми).

5. Забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів.

6. Організовує тижні здоров’я.

7. Організовує та проводить спортивні змагання, спортивні свята, туристичні походи, подорожі, екскурсії.

Інформаційна служба:

1. Займається зв’язками з громадськістю.

2. Розповсюджує цікаву та корисну інформацію серед учнів.

3. Інформує громадськість про всі події, що відбуваються у колегіумі.

4. Інформує учнів про проведення масових заходів та свят.

5. Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування.

6. Сприяє підвищенню інтересу учнів до життя колегіуму.

7. Проводить соціальні опитування.

8. Розвиває співпрацю учнів, вчителів та батьків. Налагоджує тісні стосунки з позашкільними закладами, установами та організаціями.

9. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у закладі, різними засобами інформації.

Фінансова служба:

 1. Відповідає за облік та розподіл коштів  каси Шкільного уряду.
 2. Відповідає за збір коштів під час масових заходів та дискотек.
 3.  Залучає учнів до збору коштів (якщо виникає така потреба).
 4. Розподіляє отримані кошти на потреби шкільного уряду.

 Волонтерська служба:

 1. Організовує та координує роботу волонтерів.
 2. Опіка молодших школярів.
 3. Допомога класоводам в організації дозвілля учнів на перервах та на ГПД.
 4. Допомога класоводам та класним керівникам в підготовці та проведенні виховних заходів та загальношкільних свят.
 5. Організовує позаурочну діяльність молодших школярів.
скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Додати коментар

І'мя:*
E-Mail:*
Коментар:
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
оновити, якщо не видно коду