Матеріали за 12.07.2010 » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

12 лип 2010

Про Володимирецький районний колегіум

Про Володимирецький районний колегіум


Колегіум – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та культурно-естетичного профілів.

Про Володимирецький районний колегіум


Навчання в колегіумі однозмінне, мова навчання – державна.

Про Володимирецький районний колегіум


Набір учнів у колегіум здійснюється на конкурсній основі шляхом пошуку талановитих, обдарованих дітей.

Про Володимирецький районний колегіум


Мета діяльності районного колегіуму – створення оптимальних умов для розвитку стресостійкої творчої здорової компетентної особистості – громадянина України, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, соціально зрілого, культурного, конкурентоспроможного, з високим енергопотенціалом, направленим на корисну діяльність, вінцем якої стане своя справа.

Пріоритетні напрями діяльності районного колегіуму – соціалізація випускника, створення умов для отримання вихованцями знань високого рівня.

Завдання діяльності педагогічного колективу районного колегіуму:
- піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів;
- досягнення кожним учнем соціально необхідного рівня загальноосвітньої підготовки вище стандарту загальної середньої освіти;
- задоволення індивідуальних запитів замовників освіти (учнів і батьків) у диференційованому навчанні, поглибленому вивченні навчальних предметів, ранній спеціалізації;
- створення оптимальних умов для самореалізації особистості;
- пошук обдарованої особистості, розвиток її здібностей, перетворення їх із потенціальних в актуальні в багатьох видах діяльності;
- створення оптимальних умов для оволодіння учнями технологій розумової праці, отримання інформації і засвоєння нових знань.

Про Володимирецький районний колегіум