Матеріали за 15.07.2010 » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

15 лип 2010

Колегіум - старша школа – школа становлення

Навчально-виховний процес у колегіумі здійснюється на засадах особистісно орієнтованих педагогічних технологій розвитку учнів, спрямований на їх самовизначення, вироблення активної громадянської позиції формування системи ціннісних орієнтацій, сприяння духовного пошуку для задоволення своїх духовних потреб.

Завдання педагогів колегіуму полягає в максимальній активізації внутрішніх ресурсів учнів для використання їх потенціалу. Вчителі надають можливість кожному учню саморозвиватися та самореалізуватися, враховують їхні можливості, особливості, здібності.