Матеріали за 01.12.2010 » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
01 гру 2010

Батьківські збори

Як зробити їх цікавими і продуктивними? Вони можуть виявитися особливо корисними починаючому класному керівникові.
1. Для проведення батьківських зборів виберіть найбільш сприятливий день і час, постарайтеся, щоб на цей час ні у вас, ні в батьків ваших учнів не було заплановано ніяких важливих справ, цікавих телепередач і т.п.
2. Визначите одну найбільш важливу проблему, що стосується учнів вашого класу, і на її обговоренні побудуйте розмову з батьками.
3. Особливу увагу зверніть на розміщення батьків у класі. Наприклад, можна розставити столи й стільці по колу, щоб всі учасники батьківських зборів добре бачили й чули один одного.
4. Підготуйте візитки з іменами батьків, особливо в тому випадку, якщо вони ще недостатньо добре знають один одного.
5. Разом з батьками придумайте правила для учасників зборів. Наприклад: знімати верхній одяг обов'язково; не допускається мовчання під час обговорення проблеми; відкидаючи пропозицію (думку), необхідно вносити зустрічну; називати один одного по імені та по батькові або тільки по імені й т.д.
6. Бережіть час людей, запрошених на збори. Із цією метою встановіть регламент і суворо стежте за його дотриманням.
7. У ході зборів використовуйте ігри й групові форми організації взаємодії батьків.
8. Зробіть спілкування на зборах невимушеним і відвертим - може допомогти чашка чаю.
9. Під час обговорення проблемних питань опирайтеся на життєвий і педагогічний досвід найбільш авторитетних батьків, на думку членів батьківського комітету й ради школи.
10. Прагніть до того, щоб на зборах були прийняті конкретні рішення.
Правила поведінки класного керівника на батьківських зборах
1. Педагогові необхідно зняти власну напругу й тривогу перед зустріччю з батьками.
2. За допомогою мови, інтонації, жестів й інших засобів дайте батькам відчути вашу повагу й увагу до них.
3. Постарайтеся зрозуміти батьків; правильно визначити проблеми, що хвилюють їх найбільш. Переконайте їх у тому, що в школи й родини одні проблеми, одні завдання, одні діти.
4. Розмовляти з батьками треба спокійно й доброзичливо. Важливо, щоб батьки всіх учнів - і благополучних, і дітей групи ризику - пішли зі зборів з вірою у свою дитину.
5. Результатом вашої спільної роботи на батьківських зборах повинна стати впевненість батьків у тому, що у вихованні дітей вони завжди можуть розраховувати на Вашу підтримку й допомогу інших учителів школи


Про роботу з батьками
• Поважайте роль батьків.
• Заохочуйте участь.
• Застосовуйте різні види, форми та стратегії для залучення батьків — будьте творчими та гнучкими.
• Порозмовляйте з батьками про взаємні очікування.
Будьте терплячими.
Зосередьте увагу на сильних сторонах сім'ї й дитини та давайте пози¬тивні відгуки. Підтримуйте контакти. Виражайте своє задоволення. Намагайтеся залучити цілу сім'ю. Організовуйте збори так, щоби батьки могли їх відвідати. Дотримуйтесь конфіденційності. Учіть співпрацювати.
Організовуйте співпрацю батьків з батьками. Проводьте спільні культурні заходи.
Отже, успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість.
Такий підхід до забезпечення наступності гарантує: на етапі початкової освіти — збереження цінності цього вікового періоду, пізнавально-особистісний розвиток дитини, її готовність до взаємодії з навколишнім середовищем; розвиток провідної діяльності як фундаментального новоутворення молодшого шкільного віку; спрямованість освітньо-виховної роботи на ті вимоги, які будуть пред'явлені в основній школі; на етапі базової середньої освіти — спирання на наявний рівень навчальних досягнень молодшого шкільного віку, їх активне використання в навчально-виховному процесі; індивідуальну роботу в разі інтенсивного розвитку, спеціальну допомогу в корекції несформованих на попередньому етапі якостей, розвиток провідного виду діяльності як фундаментального новоутворення середнього шкільного віку та перспективний розвиток якісно нових видів діяльності й форм взаємодії з навколишнім середовищем, нових рис особистості школяра.
Розробки батьківських зборів
01 гру 2010

ПЕДАГОГІЧНІ ПОРАДИ БАТЬКАМ

Поряд із позитивним значенням засобів масової інформації для розвитку молодої людини, їхній вплив на суспільну свідомість, зокрема юнаків і дівчат, стає дедалі небезпечним. Інформація сучасних засобів медіа, що перевантажена ідеями, руслами боротьби, конкуренції, насильства, конструює психіку молоді, навіює моделі агресивної поведінки та відчуття небезпечного життя. Значна частина батьків занепокоєна сильним потягом їхніх дітей до телебачення, відеофільмів та ігор, що відволікають їх від навчальних занять, різноманітних видів діяльності, корисних для особистісного розвитку молоді, вияву їхніх здібностей. Небезпека з боку засобів масової інформації полягає ще в тому сенсі, що вони "перехоплюють" у батьків виховний вплив на дітей, послаблюють результативність їхніх педагогічних дій, оскільки стають вагомим джерелом значущої та привабливої для молоді інформації. Унаслідок цієї конкуренції деякі батьки послаблюють свій контроль над поведінкою дітей, застосовують авторитарні дії, методи примусового впливу, що вимагають від них беззаперечного підкорення. Така стереотипна, одноосібна поведінка батьків без урахування дій, потреб, бажань дітей спонукає їх до більшого відчуження, вияву незадоволення, агресій, гніву тощо, а також посилює їхній потяг до теле- й відеофільмів, ком'ютерних ігор тощо.
Сім'я - це найвагоміший осередок, чинник виховання молоді, формування у них соціальних рис, моральних цінностей. Від сімейного виховання залежить, яким вартостям учні надають перевагу, які їхні захоплення, як вони ставляться до ЗМІ. Тому переважаюча роль сім'ї у формуванні особистості молодої людини як критичного споживача мас-медіа беззаперечна. Проте слід зазначити, що батькам, як і педагогам, протидіяти невибірковому сильному потягу дітей до медіа продукції, що формувався роками, набагато складніше. Ефективніше застосовувати превентивні, профілактичні дії, заходи щодо розвитку в учнів критичного ставлення до засобів медіа.
Дослідники проблем агресії засвідчують, що учні, які з дитинства зазначають насильство, образи, приниження в сім'ї, перебувають у стані фрустрації, депресії, гніву тощо, що зумовлює схильність до агресії, войовничості, інтерес до інформації, сцен насильства, боротьби, вбивства. Тому, як зазначають науковці, батьки повинні набувати компетентності щодо розвитку позитивних міжособистісних стосунків з дітьми, досягнення взаєморозуміння з ними, а також дієвості. Насамперед, вони повинні вміти налагоджувати дисципліну в сім'ї без насильства й тиску на дітей. Виховання в учнів чуйності й кооперативності, умінь емоційного контролю й моральної оцінки власної поведінки стає протидією негативним впливам засобів масової інформації. Тому деякі педагогічні поради батькам щодо формування в учнів критичного ставлення до медіа впливів доцільні.
1. Створення психологічно-комфортного "виховного" середовища в сім'ї на засадах довірливої, толерантної міжоособистісної взаємодії батьків й учнів - найвагоміша умова розвитку позитивного самопочуття дитини, набуття моральних цінностей.
Саме засобами сімейного середовища, що охоплює моделі гуманістичних стосунків, вияву пізнавального інтересу до позитивних сторін життя, батьки здійснюють вплив на розвиток особистості, привчають дитину до моральної поведінки, навіюють потяг до справедливості й доброти. Важливе завдання у цій справі - це досягнення міри в організації контролю за діями й поведінкою учнів та надання їм прав й свобод у виборі вчинків, самоорганізації поведінки. Контроль за життєдіяльністю дитини є вагомим обов'язком батьків. Проте він означає не навіювання страху, завоювання влади над дитиною, спонукання її до підкорення батьківським вимогам, а налагодження й підтримку конструктивної взаємодії з нею, вибір педагогічних дій, що не суперечать її потребам, бажанням і ненав'язливо стимулюють до дотримання соціальних норм, самостійного прийняття рішень. Любов, емпатія, щирість і відкритість - головні умови створення позитивного, морального клімату в сім'ї. Досягнення взаємодії угоди батьків й учнів у процесі вирішення проблем дисципліни й деструктивної поведінки є важливим способом непримусового педагогічного впливу на особистість.
01 гру 2010

Дозвілля протягом року

Протягом року були проведенні такі загальношкільні заходи: еколого-туристична гра «Гомінка Дубина»; конкурс «Таланти твої, колегіуму» для 1-11 класів; конкурс «Лицар колегіуму» серед 5-7, 8-9 та 10 класів; операція «Чиста планета»; операція «Допоможемо зимуючим птахам»; Новорічні ранки та вечори, для учнів 1-4 та 5-9 шкільним урядом колегіуму була підготовлена Новорічна казка «Космічні рятувальники», учні 11 класів підготували Новорічні казки: «Реальність в нове життя», «По щучому велінню», «12 місяців», «Файна Юкрайна». Були проведені зустріч випускників колегіуму, святкові концерти до Дня Збройних сил України та 8 Березня, шоу-програма «Воїни майбутнього» для учнів 10 класів, «Козацькі розваги» між командами учнів та вчителів; шоу-програма для старшокласників присвячена дню Святого Валентина; конкурси краси: серед учнів 5-7 класів «Міс Золота туфелька», серед учнів 8-9 класів «Красуня колегіуму», та найграндіозніше шоу серед учнів 10 класів «Модель колегіуму-2010», проводилися зустрічі з ветеранами війни, воїнами-афганцями; зустрічі з лікарями; зустрічі з інспектором міліції, працівниками органів юстиції та прокуратури; були проведені спортивні змагання; районні звіт художньої самодіяльності та звіт драматичних колективів; туристичні походи. У квітні була підготовлена виставка Пасхальних композицій. В рамках відзначення 65-річниці Перемоги у ВВв був проведений конкурс пісні та строю та підготовлена виставка експонатів років ВВв, учні 4-9 класів взяли участь у Вахті пам’яті 9 травня. Навчальний рік був завершений святом останнього дзвоника та проведенням випускного балу з врученням атестатів учням 11 класів та врученням свідоцтв про базову загальну середню освіту учням 9 класу.
01 гру 2010

ІІІ етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Кибиш Елла 11клас І Труд. н-ня
Романчук Інна 11клас ІІ Хімія
Харковець Юлія 11клас ІІ Біологія
Шама Вікторія 8 клас ІІ Труд. н-ня
Патлатий Олександр 11клас ІІ Фізика
Швирид Тарас 9 клас ІІ Фізика
Кібукевич Сергій 11клас ІІ Труд. н-ня
Куц Ольга 11 клас ІІІ Укр. мова
Дуляницький Максим 10 клас ІІІ Математ.
Хуткий Олександр 11 клас ІІІ Математ.
Куц Ольга 11 клас ІІІ Математ.
Сафонік Наталія 10 клас ІІІ Хімія
Шепетько Олексій 9 клас ІІІ Фізика
Оренчина Яна 11 клас ІІІ Труд. н-ня
Оксенюк Богдан 10 клас ІІІ Труд. н-ня
01 гру 2010

Розклад руху автобуса

Вівторок:
Володимирець - Заболоття 6.00, 15.00
Заболоття Володимирець 7.00, 16.00
Середа:
Володимирець - Заболоття 6.00, 15.00
Заболоття Володимирець 7.00, 16.00
01 гру 2010

Автобус

У 2007 році за кошти місцевого бюджету придбано автобус ЛАЗ 645, завдяки й чому організовано підвіз учнів. На даний час автобус за маршрутом Володимирець – Заболоття (через Довговолю, Острівці, Олізарку, Лозки, Любахи) обслуговує 35 учнів.